Kickoff, CoT project
logo_worthplay Worthplay
Life-2.0-Logo-PH-ver_3_03 Life 2.0
Athletic Stadium 3D visualization of Bilbao Athletic Club Stadium
noaMax_newsCover_spa Noa & Max – Animating science for future scientists
orquestration1 EEE: Educational Reflected Spaces
metis2 Metis: Meeting teachers co-design needs by means of Integrated Learning Environments
logo4 IMPART
c_logo IJIE: Integrated Journalism in Europe
Intelligent graph generation tool produced through a collaboration between Bestiario & GTI Bestiario and GTI collaboration produces a tool for intelligent graph generation
Collaborative composition of non-linear interactive storytelling
borja_background Automatic Sign Language Avatar for video News
bwr The Game Barcelona World Race
PAGINA:

Discovering the campus!

Ahir, 26 d’octubre,  es va celebrar a la seu del CosmoCaixa de Barcelona l’acte del lliurament de la IV edició dels premis ITWorldEDU 2011 que atorguen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el CETEI-Fundació Joan XXIII, conjuntament amb les empreses promotores d’aquest gran punt de trobada cap a l’excel·lència educativa.

El Grup de Tecnologies Interactives (GTI) ha estat el guanyador del primer Premi ITWorldEdu 2011, per ” Descobreix el Campus!”, una experiència docent desenvolupada en el marc del projecte Learn3 que estan duent a terme en el GTI per Mar Pérez-Sanagustín, Davinia Hernández-Leo, Patricia Santos, tots ells dirigits per Josep Blat, cap d’aquest grup de recerca del DTIC de la UPF, amb la col·laboració del grup GAST de la Universitat Carlos III de Madrid.

Un entorn educatiu que combina diferents tecnologies

“Descobreix el campus!” combina un seguit d’activitats formals i informals que tenen lloc en diferents àrees del campus. Per a la integració d’aquestes activitats en una única unitat didàctica,  es desenvolupa un entorn tecnològic que barreja i integra l’ús de tecnologies mòbils amb tecnologies web.

Aquesta activitat didàctica forma part dels continguts de l’assignatura Introducció a les TIC’s, obligatòria en els tres graus d’Enginyeries que s’imparteixen a la UPF, i que té com a principal objectiu facilitar el trànsit dels alumnes de l’institut a la universitat, facilitant-los el primer contacte amb un campus universitari i motivant-los per a l’estudi i l’ús de les noves tecnologies, molts possiblement es mateixes que faran servir en la seva vida professional en acabar els estudis.

En una primera fase de l’experiència es fa servir la tecnologia mòbil NFC/RFID (Near Field Communication/Radio frequency Identification) per donar suport a una activitat d’exploració informal al voltant del campus. En una segona fase,  els estudiants treballen en grup mitjançant els seus ordinadors personals i l’entorn virtual Moodle,  l’entorn docent d’ús acadèmic a la UPF. Aleshores, els alumnes es distribueixen en grups, segons els llocs específics que hagin visitat, i després intercanvien la informació amb la resta de companys a través dels mòbils. (vegeu video Learn3 Project – ” Meet The Campus“).

El primer premi ITWorldEDU està dotat amb un equipament i software tecnològic de darrera generació per a ús educatiu i inclou una pissarra digital interactiva, una càmera de documents, un carro multimèdia amb projector i un pack d’aula robòtica.

Articles de recerca relacionats:

Pérez-Sanagustín, M.; Ramírez-González, G.; Hernández-Leo, D.; Muñoz-Organiero, M.; Santos, P.; Blat, J.; Delgado-Kloos, C. Discovering the campus together: a mobile and computer-based learning experience, Journal of Network and Computer Applications (in press).

De la Fuente-Valentín, L.; Pérez-Sanagustín, M.; Santos, P.; Henández-Leo, D.; Pardo, A; Blat, J.; Delgado-Kloos, C. System orchestration support for a flow of blended collaborative activities. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems. Thessaloniki: 2010.

Altres e-notícies relacionades:

“Coneix el campus”, una activitat per rebre els nous alumnes d’Enginyeries

 

Una Jornada organitzada pel GTI aplega professionals de l’ensenyament

Life 2.0 General Assembly at GTI

Life2.0 General Assembly

 

The last 17th of October, the GTI hosted the General Assembly and technical meeting of Life 2.0 project.

During this event, the consortium partners discussed the future development of the pilot phase, which will take place in four EU cities, Aalborg (DK), Joensuu (FI), Milan (IT) and Barcelona (ES). Three different services will be developed and will be evaluated by real end-users during a period of 1 year:

Mutual help: how can Life 2.0 support mutual cooperation among older people?

Organising events: how can older people use Life 2.0 as a meeting space to organize new activities or participating to new events?

Service Marketplace: how can the Life 2.0 platform create links between older people, service providers and local businesses available in their area?

More Info

Two papers on Life2.0 about services for older people

Life 2.0 papers in iHCI and INTERACT11 conferences

Participation of the GTI in Irish HCI and INTERACT 2011 with two papers related to the work being conducted in Life 2.0

ConferencePaper at iHCI – Irish Human Computer Interaction Conference

Title: Cross-cultural aspects of ICT use by older people: preliminary results of a four-country ethnographical study by Josep Blat (Universitat Pompeu Fabra), Sergio Sayago (University of Dundee), Nicola Morelli (Aalborg University), Mirja Kälviäinen (North Karelia University of Applied Sciences), Francesca Rizzo (Politecnico di Milano)

Abstract:  Culture is crucial in understanding how people use technologies and designing better ones. However, very little is known about cross-cultural aspects of Information and Communication Technologies (ICT) use by older people (60+), despite an increasing ageing population. This short paper addresses this issue by drawing on an ethnographical study of ICT use conducted with over 120 people, aged 67-71, in four European countries: Finland, Denmark, Italy and Spain, over a 6-month period. The preliminary results show that making a social, independent and worth use of ICT are common aspects across the four countries, despite the so-called heterogeneity of older people as ICT users. This short paper also touches on two key aspects which emerged from the study, engaging older people in research and the evolution of barriers to technology use.

More Info

Paper at the workshop on Human Work Interaction Design for e-Government and Public Information Systems  at INTERACT 2011 conference

Title: Fostering an active participation of older people in local communities: preliminary     results of an ethnographical study by Valeria Righi , Sergio Sayago, Susan Ferreira, Guiller Malón, Josep Blat

Abstract:An ageing population and tendency towards e-government has reinforced the need for further e-government research with older people. We have conducted a rapid ethnographical study aimed at understanding a relevant aspect of e-government with them: fostering the engagement of older people in their local community through Information and Communication Technologies. We present preliminary results of our study and discuss a potential scenario for supporting information sharing and strengthening a more active and dynamic participation of older people in their neighborhood.

More Info

 

The GTI in the European Conference on Technology Enhanced Learning

The GTI has been very active in the EC-TEL 2011 Conference:

  • Presentation of the full paper: Ernesto Arroyo, Valeria Righi, Roger Tarrago, Patricia Santos, Davinia Hernandez-Leo, Josep Blat: Collaborative multi-user learning experiences in remote environments In: Proceedings of 6th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2011, Palermo, Italy, September 2011, pp. 43-56 (full text)
  • And of the full paper: Davinia Hernández-Leo, Raul Nieves, Ernesto Arroyo, Andrea Rosales, Javier Melero, Josep Blat, Pau Moreno: Orchestration Signals in the Classroom: Managing the Jigsaw Collaborative Learning Flow In: Proceedings of 6th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2011, Palermo, Italy, September 2011, pp. 153-165 (full text)

QTIMaps – Educational Technology & Society Journal

The paper: Navarrete, T., Santos, P., Hernández-Leo, D., & Blat, J. (2011). QTIMaps: A Model to Enable Web Maps in Assessment has been just published at the journal Educational Technology & Society. This work has been carried out in collaboration with Secondary School IES Duc de Montblanc.

Have a look at the abstract of the paper:

Test-based e-Assessment approaches are mostly focused on the assessment of knowledge and not on that of other skills, which could be supported by multimedia interactive services. This paper presents the QTIMaps model, which combines the IMS QTI standard with web maps services enabling the computational assessment of geographical skills. We introduce a reference implementation of the model, with Google Maps as the web map service, comprising both an editor and a runtime system, which have been used in two learning situations.
The tooling developed and the real use results demonstrate that the QTIMaps model is usable and provides educational benefits. We describe three other assessment activities, showing that the model can be applied to a variety of educational scenarios.

Full Citation and Link:
Navarrete, T., Santos, P., Hernández-Leo, D., & Blat, J. (2011). QTIMaps: A Model to Enable Web Maps in Assessment. Educational Technology & Society, 14 (3), 203–217.